Výchova a rodičovství

Naomi Aldort: Když batolata koušou


Kousání v raném věku se neliší od jiných druhů agrese. Některé kousání může být mírné a krátkodobé. Frustrované batole nemá plné vyjadřovací schopnosti a pravděpodobně použije k sebevyjádření své tělo. Odpovíte-li rychle na první pokus - rychle, jasně a laskavě - další už nenastane. Pokud vaše dítě kousání opakuje, dějí se dvě věci: vaše reakce nejsou pro něj srozumitelné a důvod, který ho vedl ke kousání, nebyl řešen.

Kousání se mnohem častěji vyskytuje v jeslích a v podobných skupinách, než u dětí, které tráví dny se svými rodiči. Nicméně kousání se může v menší míře objevit i u malých dětí doma.  

Dítě vždy nevinně následuje své potřeby. Cokoliv dělá, má vážný důvod, nebo specifický a významný účel. Může mít hlad, zkoumat příčinu a následek, mohou mu růst zuby, může napodobovat jiné dítě, může být frustrováno. Může také reagovat na pšenici, mléčné výrobky, sóju, cukr, potravinové přísady nebo jiné alergeny. Pokud vaše dítě vášnivě kouše, nebo je jinak agresivní, otestujte ho na alergie analýzou vlasů, nebo svalovými testy, prostudujte si Feingoldovu dietu a ověřte, zda pro něj jeho život není příliš frustrující.   

Proč batolata někdy koušou

Místo zaměření na kousání, zaměřte se na nalezení skutečných důvodů, proč vaše dítě potřebuje kousat. Nemám na mysli to, co chce dítě momentálně (bonbón, hračku), ale důvod, proč se uchyluje k sebevyjádření pomocí kousání. Hledejte frustraci, opuštěnost, žárlivost, pocit bezmoci, nebo potřebu lásky a samostatnosti. Řešte skutečné příčiny a symptom vymizí. Křičení, trestání a vyhrožování nepomůže, protože příčina není řešena, dítě se cítí hůře a bude proto kousat ještě více.   

Někdy batole stupňuje kousání, když vidí, že tolerujeme násilí na těle a okolí. Účastní se prostě toho, co pozoruje. Všimněte si, jak zacházíte se sebou a vypěstujte si naprostý respekt k svému tělu i k tělům vašich dětí.

Potřeba kousání je často výsledkem pocitu přílišného omezení. Očekáváni, že dítě se bude krotit (bude tiché, bude se řídit našimi potřebami nebo bude slušné), může u něj vést ke vzteku a pocitu bezmoci. Dokonce i s velmi vnímavými rodiči se batole často cítí bezmocné a frustrováno. Hlasitá reakce na jeho kousání může uspokojit jeho potřebu cítit se mocné: „Páni, já jsem vyvolal křik!“ V mé knize „Vychováváme děti a rosteme s nimi“, si můžete přečíst celou kapitolu o dětské potřebě samostatnosti a moci a o tom, jak uspokojit tuto potřebu pomocí her tak, že dítě nebude potřebovat kousat nebo bít.

Předcházení kousání

Batole, které se cítí v spojení, milováno, samostatné a v míru pravděpodobně kousat nebude. Nemá to zapotřebí. Proto první cestou  v prevenci je respektovat samostatní vnitřní vedení vašeho batolete, vyhýbat se přehnaným očekáváním a omezením, a setrvávat v blízkosti a v spojení s dítětem. Může to zahrnovat vyhnutí se hrám s vrstevníky, které jsou pro malé děti často příliš náročné. Všimněte si, jak je vaše dítě mnohem šťastnější se starším dítětem, nebo s vámi.

Berte podněty vašeho dítěte vážně, spoléhá na vaši péči. Pokud kouše, aby získalo pozornost, potřebuje asi více pozornosti; je to skutečná a oprávněná potřeba. Pokud je frustrováno, zvažte omezení množství jeho stimulace a poskytněte mu hračky a interakce odpovídající jeho schopnostem. Další cestou v předcházení kousání je redukce stresu a zpomalení. Buďte více doma a věnujte čas svému batoleti.

Reakce na první kousnutí

Když batole zkouší kousnout poprvé, může vaše pohotová, jasná, tělesná a laskavá reakce zabránit opakovaní. Mnoho rodičů váhá a reaguje příliš pomalu. Ve snaze být milí, zapomínají vést. Od jedné matky jsem slyšela: „Řekla jsem mu mile, aby nekousal a že to bolí, ale on pořád kouše“.

Batolata se nejlépe učí prostřednictvím svých těl. Buďte respektující a laskaví, ale také tělesní, pohotoví a srozumitelní. Když vaše dítě kouše druhé dítě, popadněte ho (jako kdyby běželo k silnici) a přitom řekněte jasným tónem něco jako „Ale to ne!“ Poprvé totiž může být klidně naposled, pokud je vaše reakce jasná. Pokud zkoušíte nejprve mluvit a intervenujete, až když je dítě hlouběji ve své akci, udělá to opět. Nebude to brát vážně, pokud to nebudete brát vážně vy. Buďte laskaví, milující a v spojení, když ho zastavujete. Neodsuzujte ho, ani ho nepoučujte. Místo toho buďte v očním kontaktu, usmívejte se, objímejte ho a potvrzujte: „ Už máš dost hraní s Lili?“ Může mít hlad, může mít potřebu plakat, nebo pouze být blízko vás. Můžete mu také nabídnout něco ke kousání v podobě jídla nebo něčeho jiného.

Kousat dítě ve snaze předvést mu, jaké to je, jej mate a zraňuje. Vaše akce  mu říká, že je to něco, co se dělá.  Vy to děláte. Jeho reakcí bude bolest, zděšení a strach, protože vy jste ten, u koho spoléhá na bezpodmínečnou lásku a bezpečí. Dávat batolatům mini-lekce také není vůbec prospěšné. Jediné co dítě pochopí je: „Tatínek se mnou není rád. Jsem špatné.“ Výsledkem je sebezpochybnění a z toho důvodu ještě více kousání.

Uspokojení potřeb

Abychom předešli případům kousání, je potřeba uspokojit základní potřeby lásky, pozornosti, spojení a péče. To neznamená dávat dítěti vždy všechno, co chce. Emocionálně spokojené dítě nemá mnoho požadavků. Požadavky jsou náhradou těch základních potřeb. Fyzická blízkost a ochrana samostatnosti batolete předchází většině potížím s malými dětmi. Ovšem, pokud máte více než jedno dítě, není taková blízkost vždy možná. Udělejte všechno, co můžete, aby byli všechny děti ve vaší blízkosti. Sedněte si u kojení na velkou pohovku, dítě, které vám nemůže sedět na klíně, držte za ruku a udržujte v kontaktu dotekem a slovy jako: „Jen co miminko usne, budeme si spolu číst. Těším se, že budeme spolu.“

Většina kousání je jenom hravá. Cokoliv batole dělá, nám říká, jak být nápomocní. Pokud kouše, protože se mu líbí vyvolaný efekt, můžeme mu nabídnout jiné aktivity, které uspokojí tuto jeho potřebu. Nechte jej rozžínat a zhasínat světlo, zesilovat a ztišovat stereo, dejte mu mačkací pískající hračku, nechte jej tlačit kočárek, kropit dvorek hadicí, nebo vyvolat jiné dramatické efekty.

Nikdy není zapotřebí se rozčilovat nebo zlobit na dítě. Ono nemá žádný zlý úmysl. Dělá to nejlepší, co dokáže, aby se postaralo o sebe. Potřebuje vedení, uspokojení svých potřeb, bezpečný průchod jeho frustrace nebo hravosti, lásky a citu. Buďte spojencem svého dítěte. Batolata nekoušou, nebijí, nerozbíjí věci atd., pokud jsou spokojená a pokud reagujeme  na jejich iniciativy okamžitě - tělesným, srozumitelným a pokojným způsobem. Pokud batole trhá knihy, reagujte rychle nahrazením knih haldou starých časopisů. Pokud rozmazává jídlo ve svých vlasech, přineste fotoaparát a užívejte si legraci; bude ještě spousta času uklízet, ale ne až tak moc času užívat si dítě a jeho batolící léta.

Zastavení již kousajícího batolete

Pokud je vaše dítě již „kousačem“, je potřeba nejen zajišťovat jeho základní potřeby, ale také být pohotový v zamezování kousání. Víte, co ho rozněcuje a jaké okolnosti pravděpodobně kousání spustí. Zabraňte jejich vzniku a předcházejte situacím, které kousání vyvolávají. Po nějakém čase bez kousání, pokud budou také naplněny hlubší potřeby dítěte, ono na kousání zapomene.

Naplnění dětských potřeb blízkosti, citu a lidského spojení je podstatou prevence všech typů agrese a emocionálních potíží. Buďte blízko, vnímaví a nadšení z vašeho batolete a jeho štěstí ho bude udržovat v míru se sebou i s ostatními.

Děti důvěřovali mému vedení, protože jsem byla vždy na jejich straně. Například místo  slov „nedělej to“, bych rychle a jemně zastavila akci a nabídla řešení: „Vidím, že chceš třískat do podlahy smetákem; tady, na verandě můžeš mlátit.“ Pokud nemůžu nabídnout řešení, měla bych tam pořád být pro fyzické zastavení akce a následné potvrzení pocitů, bude-li to potřeba. Například když si mé batole chce vzít v obchodě hračku, kterou mu nemíním koupit, řekla bych: „Vidím, že se ti velice líbí ten domeček pro panenku a chceš si ho vzít domů. Rozumím, jak se cítíš. Chtěla by sis ho prohlížet trochu déle? Můžu počkat.“  

Tento přístup umožňuje dítěti vidět mámu a tátu jako své spojence. „Viděla, co potřebuji a poskytla mi to.“ Nebo: „Když jsem vytahovala knihy ze skříně a trhala je, přinesla mi obrovskou hromadu větších knih (časopisů), abych je mohla trhat. Máma rozumí mým potřebám.“ Pokud není žádné řešení, dítě pořád prožívá: „Máma rozumí mým pocitům.“ Dítě pak nepovažuje to, co chce, za špatné, pouze za neproveditelné.

Všechny tyto potřeby jsou variace pocitu bezmoci. Abychom umožnili dítěti  vyjádřit jeho potřebu moci, hrajme s ním „mocenské hry“[i]. Mocenské hry jsou iniciovány vašimi dětmi a jsou často ukončovány z vaší strany. Pokud vaše dítě utíká z plen, nebo pyžama, tak místo zastavení jeho akce, hrajte s ním. Můžete říci: „Ale to ne, on mi zase utíká,“ běžte za ním, stěží ho chytněte, pak ho nechte zase uniknout a celou tu estrádu opakujte. Děti rozehrávají mnoho takových her. Buďte všímaví a otevření. Nebo můžete hrát variace na hru „Simon Says“, a nechat se vést vašim dítětem. Pokud je dítě uspokojeno při hře, nebude mít žádnou potřebu kousání, nebo získávání moci jinými způsoby.

Umožněte vašemu dítěti cítit se spokojené a ukončete hru, teprve když je nasyceno. Pokud hru ukončíte vy, dítě vás bude vnímat jako toho, kdo má pořád moc a hojivý a radostný účinek hry se tím ztratí.

Kousání jiných dětí

Jestli vaše dítě kouše ve skupině, je příliš frustrováno a cítilo by se lépe mimo skupinu. Není třeba pospíchat s obstaráním zkušenosti s vrstevníky, která je nepřirozená a vytváří nepřirozené sociální potíže. Necháte-li dítě, aby si hrálo s dospělými, nebo s jedním starším a pečujícím dítětem, často s kousáním přestane.

Sourozenecké kousání je podobné kousání ve skupině, jenom tahle skupina se nedá opustit. Dítě, které kouše sourozence, je zřejmě frustrováno a potřebuje více spojení s dospělými. Vědomí, že tohle je příčina, vám může pomoct být soucitnými, potvrzujícími, a možná více kreativními v nalézání cest, jak trávit čas s jednotlivými dětmi samostatně.

Přeložila Silvia Gregoričková

©Copyright Naomi Aldortová

Text převzat (z nyní již nefunkčního) webu NaomiAldort.cz