Vzdělávání, škola, unschooling

Vzdělávání, škola, unschooling - Jde to i jinak


Vzdělávání, škola, unschooling a podobně

Co když zjistíte, že klasická škola nemá v zájmu nejlepší zájmy vašeho dítěte? Je řešením individuální výuka (domácí vzdělávání) v současném systému? Jaké jsou jiné možnosti vzdělávání?


Nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká

Jana Nováčková je psycholožka s praxí v poradenské práci i v psychologickém výzkumu. Publikovala mnoho článků v odborném i populárním tisku, které přibližují veřejnosti myšlenky týkající se změny školy.

Systém založený na tom, že děti sice stejného věku (to je také jeden pomýlený „sloup“ školy), ale ve všem ostatním velmi různorodé, se mají ve stejný čas stejným způsobem naučit stejné věci, způsobuje u naprosté většiny dětí frustraci mnoha základních lidských potřeb.
Jana Nováčková

Postřeh kluka, který přešel v páté třídě z domácího vzdělávání do běžné školy, mnohými dokonce považované za docela dobrou.

"Když jsem ve škole, tak to vypadá, že jsou všichni spolužáci vygumovaní. Jsou jako stroje, dělají to, co jim řeknou. Jsou kluci, kteří dělají učitelům potíže. Ti ještě tolik vygumovaní nejsou. Ale ani tihle, kdyby šli do domácí školy, tak by to už asi nešlo. Oni jsou naučeni odporovat učení a odporovali by i doma. To si myslím. Mně se podařilo zjistit, že se můžu učit tak jak potřebuji, protože jsem byl v domácím vzdělávání. Ale ve škole to nejde. Vygumovaní netuší, že něco můžou, oni vědí jen to, že musí."

Unschooling (neškola aneb sebe řízené vzdělávání)

Unschooling se diametrálně liší od klasického školského systému, vycházejícího stále z modelu 18. století. A ač slovo "unschooling" může vyvolávat rozporuplné pocity, stojí za to je překonat a nahlédnout. Minimálně člověk může porozumět a zmírnit dopad systému na děcka. A protože "dělat" unschooling v ČR aktuálně není možné, chtělo by to s tím něco udělat :-) Unschooling je v podstatě velmi spjatý s jiným pojetím výchovy a rodičovství, než na které jsme asi běžné zvyklí.

Co je tedy unschooling?

Unschooling je život. Je to proces, který začíná narozením dítěte a nekončí nikdy. I jako dospělí se stále učíme, nabíráme nové zkušenosti, ze kterých se někdy poučíme a někdy také ne. Proces přirozeného učení nelze zastavit, dokud jsme naživu. Leda bychom se zamkli do prázdné místnosti (a i tam bychom se mohli naučit něco sami o sobě).
Unschooling je také znám jako proces učení vedený zájmy dítěte, přirozený a rozmanitý. Výhodou unschoolingu je, že od rodičů nevyžaduje, aby se stali někým jiným než jsou (jako například učitelem svého dítěte v tradičním smyslu toho slova). Namísto toho rodiče a děti společně žijí, učí se, následují své zájmy, hledají odpovědi na otázky, které je vzrušují a (je-li to třeba a přejí-li si to) využívají materiálů konvenčního školství tak, jak si sami přejí. To je způsob, jakým se všichni učíme před vstupem do školy a také způsob, jak se učíme, když školu opustíme a začneme chodit do práce.

Rozhovor o unschoolingu se Zdeňkou Staňkovou z projektu Svoboda učení

Unschooling aneb dítě se samo rozhoduje, čemu se chce věnovat (Televize Seznam)


Různé odkazy


Domácí vzdělávání / škola (individuální vzdělávání)


Rozhovory s Janou Nováčkovou (přepisy i k poslechu):


Jak vzdělávat děti smysluplně?

Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek

Respekt ve vzdělávání


TEDxPragueED 2017

Stojíme na počátku nové éry, na sklonku čtvrté průmyslové revoluce. Naše děti budou žít v čistě digitálním světě. Lidská společnost a její organizace se zásadně mění a s ní i trh práce. Mnoho dnešních povolání zanikne. Lidé budou pracovat v oborech, které ještě neexistují. Nacházíme se na křižovatce.

Co to znamená pro naše děti? Co budou potřebovat pro život v nastupující civilizaci? Jak by měla vypadat výchova a vzdělávání mladé generace, aby byla připravena na to, co ji čeká?

  • Budoucnost světa je v rukou našich dětí.
  • Budoucnost našich dětí tvoříme dnes my.
  • Je nejvyšší čas zamyslet se. Co teď?

Sir Ken Robinson - TED + mix

Zabíjí školy kreativitu?
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

Přinesme revoluci v učení!
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution

Jak uniknout z mrtvého údolí školství?
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley

Vpravo dole si zapněte české titulky :-) (jsou jen u prvních tří videí, zbytek je pouze Anglicky)


Sugata Mitra: Build a School in the Cloud

O porozumění a změně přístupu k výuce a vizi sebeorganizovaných prostředí pro výuku. (možnost zapnout české titulky)
https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud