Občané, probuďme se

Občané, probuďme se


Záleží nám na tom, co se děje kolem nás?

Kam směřuje naše země a jaké to bude mít důsledky? Prozatím zde lze nalézt, co v poslední době vyvstává nejvíce a má největší potenciální dopad na budoucnost a vývoj našeho národa. Aktuálně se jedná hlavně o LGBT+ propagandu na různých frontách. Protože se to týká úplně všech a nejvíc těch, kteří s tím nemohou vůbec nic udělat, tj. dětí, tak by to nemělo být vůbec nikomu lhostejné, co se děje...


Děláme, jako že je vše v pořádku?

Jede Stalin, Chruščov a Brežněv ve vlaku. Najednou vlak zastaví. Stalin se ptá "proč stojíme?" Strojvůdci došlo uhlí. "Zastřelit strojvůdce!" Zastřelili strojvůdce a vlak stojí dál. Chuščov se ptá "proč stojíme?" "Zastřelili strojvůdce:" "Rehabilitovat strojvůdce!" Rehabilitovali strojvůdce a vlak stojí dál. Tu vstane Brežněv, zatáhne záclonky a říká "Co blbnete, tak budeme dělat, jako že jedeme..."
Starý ruský vtip

Jsme občané, nebo ovčané?

Občan, ovčan, nebo stádo?

Lidé smýšlejí jinak jako jedinci, jinak jako členové skupiny a jinak jako masa. Není to ale bohužel tak, že víc hlav znamená víc rozumu – právě naopak. Masa je hloupější než lidé, kteří ji tvoří. Masa moc nepřemýšlí, ale spíše jedná podle svých emocí, kolektivních vzorů jednání vyjadřujících primitivnost a násilnost a podle pokynů lidí, kteří nemají svědomí, skrupule a dokáží toho využít. A co je nejhorší – masa nemá svědomí.

Ovčané a ti další občané

Ovčan jede po koleji, kterou před něho položily předchozí generace. Systém mu v mnohém nevyhovuje, ale protože nevidí cestu ven, cítí bezmoc.

Opravdu s tím nemůžeme nic dělat?

Zatím stále žijeme v demokracii, kde rozhoduje většina. Je čas se začít zajímat o to, co se děje dřív, než bude pozdě. Ve svých rukou máme nejen naši budoucnost, ale hlavně budoucnost dětí a myslím, že za to se stojí postavit. Jeden z největších problémů je neinformovanost lidí, případně cílená dezinformovanost.

Napadá mě jediná otázka: "Kdo a proč se snaží rozvrátit naši celkem svobodnou společnost žijící v blahobytu?"
Tak to já mám ještě lepší otázku....jakto, že to funguje?
K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic.
Edmund Burke

LGBT+ propaganda: "většině to neublíží, menšině to pomůže"?

Istanbulská úmluva

Dokument, který budí vášně. A přesto prý podle nedávného výzkumu veřejného mínění většina veřejnosti netuší, o čem je. Tímto filmem chceme přispět k větší informovanosti veřejnosti, proč existují vážné důvody, abychom IU nepřijímali a nacházeli jiné cesty, jak potlačit násilí nejen na ženách, ale na všech, kterých se tento problém dotýká.

Dokument o "homosexuálním manželství."

Dokumentární film zabývající se souvislostmi homosexuálního manželství. Je pravdou argument zastánců, že "většině to neublíží, menšině to pomůže"? Podívejte se na pohled odborníků.


Jak je možné, že procházejí věci, které si většina lidí nepřeje?


Něco k zamyšlení

Děti neznají minulost, pokládají to za naprosto zbytečně, aby o tom něco věděly. Pokud neznají historii těžko mohou chápat současnost, která z té historie vychází a těžko si mohou utvořit představu o budoucnosti, která na historii a současnost navazuje. Takže jsou v zajetí neustálé přítomnosti a to je nesmírně poškozuje (v jejich uplatnění). Vývoj je rychlý a přitomzmizela představa budoucnosti. Zdegenerovala na představu nekonečné současnosti. Zmizel pocit kontinuity, kontinuity společnosti, kdy minulost je často zatajovaná a deinterpretována. Zmizel obecně poctit smyslu, pocit zodpovědnosti. Zodpovědnosti nejenom vůči společnosti. Jako málo kdo dnes vnímá, že by měl být užitečný. Jako v naší generaci kdyby někdo řekl, že nechce být užitečný ve společnosti, tak by byl považovánza vyvrhele. Dnes je to naprosto standardní postoj, což je obrovský posun. Ale ti lidé necítí odpovědnost ani vůči sami sobě a to nejsou jen lidé, které jsem potkával, kterým je dnes kolem padesáti, kteří se životem profetovali, dosáhli obrovských dluhů a jejich další existence v následujících padesáti letech, je zcela bezperspektivní a léčí se na deprese, kdo by se divil...
Zdroj: Fórum o vzdělávání v ČR

Vláda

Schvalování zákonů pro EU nebo pro ČR?

Video na Facebooku (z YouTube zmizelo)


Odkazy