Výchova a rodičovství

Naomi Aldort: Objasnenie nášho rodičovstva príbuzným


Jak vysvětlit příbuzným a známým náš přístup k dětem?

Milý rodič,

Najlepšie je priateľom a príbuzným svoje rodičovské idey nevysvetľovať. Vo chvíli, keď sa pustíte do vysvetľovania, strácate ich rešpekt a čo je ešte dôležitejšie, prizývate ich vyjadrovať sa k vašim rodičovským metódam. Nedlžíte im vysvetlenie ani zdôvodnenie. Vaša potreba presvedčiť ich vám odoberá sebaistotu a oni na seba začnú nahliadať ako členov poradného orgánu pre výber vašich rodičovských metód.

Namiesto toho ich vypočujte. Uznajte to tak, že to zopakujete a prejavíte porozumenie ich záujmu, no zdržte sa obhajoby svojich ideí. Obhajoba je prizvanie k účasti.

Príbuzní zvyčajne nemajú skutočný záujem niečo sa naučiť. Svoj pohľad na vec by si radšej ponechali. Ale ak záujem majú, môžete im ponúknuť články, knihy či CD, alebo ich povzbudiť urobiť vlastný prieskum.

Keď sa neobťažujete zdôvodňovaním a vysvetľovaním toho, čo robíte, javíte sa byť silným a budíte rešpekt. Nepotrebujete ich odobrenie. Potrebujete svoj vlastný súhlas.

Na mojej stránke je MP3 ako zvládnuť odporujúcich príbuzných s ukážkami, ako s nimi hovoriť. Môžete ich dostať tu http://naomialdort.com/mp3.html

Srdečne Naomi Aldort, http://authenticparent.com/

Přeložila Daniela Vávrová

Text převzat (z nyní již nefunkčního) webu NaomiAldort.cz