Výchova a rodičovství

Maminkář: Respektující (partnerská) výchova


Rozhovor ve kterém PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholožka a spoluautorka konceptu, knihy a kurzů Respektovat a být respektován mluví o tom, jaké jsou zásady respektující výchovy, ale také o rizicích klasické výchovy.

Respekt je ve své podstatě definován jako ohled.

  1. Ohled na odlišnosti druhých, na jejich individualitu.
  2. Ohled na potřeby dětí.
  3. Respektovat lidskou důstojnost od samého začátku.

Kdybych měla shrnout, jak přistupovat s respektem k dětem, tak to znamená neříkat dětem nic, co bychom si nedovolili říct dospělým. A další pomůckou pokud nevím, zda je něco dostatečně respektující, je říct si: "Chtěla bych to sama slyšet?" A to je docela neomylné, protože každý nerespekt z jiné strany se nás docela dotkne. --PhDr. Jana Nováčková, CSc.