Výchova a rodičovství

Respektující výchova


Opravdu lze nerespektujícím přístupem vychovat respektující dítě?

Autoritativní nebo respektující výchova?

Záleží na tom, jaký máme výchovný cíl. Jestli by nám stačilo, aby nás děti poslouchaly, anebo jestli z nich cheme vychovat opravdu lidi, kteří budou mít dobrý vztah sami k sobě, budou mít vysokou sebeúctu a současně lidi, kteří budou mít dobrý vztah k ostatním. Sebeúcta je takový imunitní systém osobnosti. Kdo má vysokou sebeúctu, tak nebude dělat nic, čím by klesl ve vlastních očích a současně nás chrání, že si také nenecháme všechno líbit. -- PhDr. Jana Nováčková, CSc.

Jana Nováčková je spoluautorka knihy Respektovat a být respektován.

Materiály

Kniha: Respektovat a být respektován

Autoritativní, i vše dovolující výchova, dětem ubližují

Maminkář: Respektující výchova

Další materiály