Výchova a rodičovství

Materiály k výchově a rodičovství v angličtině


Vybraná videa s Naomi Aldort (anglicky)


Další vybraná videa: Gordon Neufeld, Gabor Maté a další (anglicky)

Gordon Neufeld

Gordon Neufeld (* 1947 Vancouver) je kanadský vývojový psycholog a autor knihy Hold on to your kids : why parents need to matter more than peers (Držte si své děti: Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi (vrstevníci)) (spoluautorem je kanadský lékař Gabor Maté), která byla přeložena do 10 jazyků (český překlad by měl být brzy dostupný). Přístup Neufelda (jeho vývojový model založený na vazbě) je založen na teorii vazby formulované Johnem Bowlby. Neufeld vyvinul teorii vazby, která obsahuje šest etap vývoje schopnosti ke vztahu, koncept polarizace, který vysvětluje stydlivost a obranné oddělení. Jeho model vazby je univerzální jak ve své aplikaci (u dospělých, stejně jako u dětí), tak ve své implementaci (ve škole stejně jako doma).

Gabor Maté

Gabor Maté CM (* 1944) původem z Maďarska, je kanadský lékař s praxí v rodinné praxi a se zvláštním zájmem o rozvoj dětí a traumata, a jejich potenciální celoživotní dopad na tělesné a duševní zdraví, včetně autoimunitních onemocnění, rakoviny, ADHD, závislostí a širokého spektra dalších stavů.


Dan Mohler - Q&A: How to Discipline Kids in Love